Het ledigen van de WC-Cassette - model met gele dop

Aan de buitenzijde van de motorhome bevindt zich een vierkant luik met daarachter de WC Cassette. Wanneer de WC-cassette vol is, kunt U deze eenvoudig uithalen en leeggieten:

  1. zorg ervoor dat de toiletschuif gesloten is
  2. open het vierkante luik aan de buitenzijde van de motorhome
  3. u ziet de WC-Cassette, deze is geblokkeerd door een gele plastic grendel.
  4. druk deze gele grendel naar beneden of naar boven (afhankelijk van het model) U kunt nu de WC-Cassette via de handgreep uit de motorhome halen
  5. de buis aan de kant van de handgreep kunt U wegdraaien, en de gele dop losschroeven.
  6. giet de WC-cassette uit op een daarvoor voorziene plaats (bv toilet, riool,…). Duw tijdens het ledigen op de gele knop.
  7. plaats de WC-Cassette terug en sluit het luik
  8. giet nu opnieuw afbreekprodukt in de WC

Uw toilet is opnieuw klaar voor gebruik

Sectie: Toilet

Terug naar de homepagina Tips

Interesse?
Contacteer ons